hsbcad

 1. sheet_contact

  Is it possible to add command similar to hsb_contact but for sheets?
  It will allow to stretch one element draw as sheet to another by one or two clicks - probably faster way then stretching :)

  2 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. 1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. Markings are not shown in isometric draw

  Is there a possibility to show markings in the isometric draw on shop drowings

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  output  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. Include option bij HSB_D-element

  Is het mogelijk om bij Filter type ook de include optie te voorzien?

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. Steel connectors

  Can I ask for extending the base of steel connectors to the roof rafter/truss with all the typical ones like TCP, A35 etc.? or to prepare a temporary tag as a hsbcad object with the ability to edit the connector type used in a given place? This would be very helpful in preparing details of rafter roofs and other construction elements (timber posts, purlins, ridges etc.), as well as helpful for preparing BOM of steel connectors.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  general  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. 3D export per element (DWF)

  3D export per element in 3D DWF
  Net als 2d exports naar file via layout plotting
  Dit zodat ze in de fabriek ingewikkelde elementen zelf in 3D kunnen bekijken.

  2 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  wall  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. Is het mogelijk om de section A-B enz op een vast punt van het element te zetten.

  om de juiste doorsnede in beeld te krijgen moeten we elke keer de section verplaatsen.
  Het zou mooi zijn dat je dit kunt invoeren per element, nu staat dit volgens mij altijd in het hart van het element?!

  4 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  roof&floor  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. Beam type for extra side beam at top

  When openings are generated in the hsbWall all "top cripple studs" get "Jack over opening" beam type, that allows to e.g. easily hide them on plans. BUT when option "Extra side beam at top (B)" is selected in the "Opening Editor", this added cripples will get the default beam type "Beam"! Please correct that.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  wall  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. Bewerkingen (Tools) op meerdere balken tegelijk verwijderen

  Het komt vaak voor dat je een bewerking (Tool) die op een balk zit wil verwijderen. Dat werkt prima maar het zou nog veel mooier zijn als je dit bij meerdere balken, waar je dezelfde bewerking wil verwijderen kunt doen.

  Zou hier een oplossing (commando) voor kunnen komen.

  13 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  3 comments  ·  general  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. Tile Lath Distribution

  Is het mogelijk om de code die je aan een panlatverdeling toekent tekstueel weer te geven bij de Section Beside (rode lijn).

  Nu kan je niet terugvinden welke code je aan een bepaalde panlatverdeling hebt toegekend.

  5 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  3 comments  ·  roof&floor  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. Dummy

  Wanneer er een DUMMY in een wand of kap element staat getekend en je kopieer er een stijl of spoor bij dan neemt hij de bewerking van de DUMMY niet mee. Nu moet ik daarna weer integrate tooling doen bij het desbetreffende stijl of spoor om de bewerking van de DUMMY er weer in te krijgen. Is dit op te lossen dat waar een DUMMY staat getekend dat hij de bewerking altijd meeneemt.

  5 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  2 comments  ·  general  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. Z-Filter uit?!

  Bij het maken van de panlatmal (Beside Section) is het nodig om eerst het Z-Filter uit te schakelen. Nadat de lijn waarop de panlaverdeling aangemaakt kan worden gemaakt is moet je deze zelf weer aanzetten.
  Is het een mogelijkheid dat dit in het commando wordt ingebouwd?

  Ook wordt het Z-Filter automatisch uitgeschakeld nadat een CNC export is gedaan. Hier zou het ook handig zijn om aan het einde van dit commando in te bouwen dat het filter weer geactiveerd word.

  Nu kom je er soms na een tijd pas achter en staan gekopieerde of verplaatste onderdelen op een verkeerde plek.

  10 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  2 comments  ·  general  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. HSB_E-RecalculateSheetOrientation - meerdere materialen opgeven

  Het zou makkelijk zijn moest je meerdere materialen kunnen opgeven zodanig dat die in één Catalogus waarde kunnen worden opgeslagen.

  Het zou tevens ook handig zijn mocht er een extra optie zijn waar je een bepaalde zone kan opgeven i.p.v. het materiaal.

  3 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. 3D-pdf

  Bij veel tekenpakketten kan je een 3D-pdf genereren/exporteren waarbij het geheel gedraaid kan worden.
  Ook kan er een doorsnede gemaakt en opgeschoven worden.
  Deze moet dan wel met Acrobat reader geopend worden.

  Een mooie uitbreiding voor de exporter.

  19 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  output  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. Wanden: aangeven folieoverlap

  Graag zien we een TSL welke bij de wanden in de model of op de layout de folieoverlap als getal (tekst) weergeeft. bijv. +150 Wellicht dat dit gekoppeld kan worden aan de 4 zijdes: SF Top Plate, SF Bottom Plate, left en right Stud. Dit zou nadat de wanden geplaatst zijn nog uitgevoerd moeten kunnen worden.

  11 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  2 comments  ·  wall  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. R-lifting

  Is het mogelijk om bij zware elementen een extra hijklos toe te voegen of dat hij bij een bepaald gewicht een extra hijsklos aan beide zijde van het element plaatst.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  roof&floor  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. Maatvoering sparingen

  Het zou handig zijn om maatvoering die automatisch gegenereerd is handmatig en afzonderlijk te kunnen verschuiven in de layout. Nu komt het regelmatig voor dat de maatvoering van de onderste sparing door de bovenste sparing heen gaat. Dit is zeer onduidelijk.

  8 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  output  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. Toog

  De curved beams zijn slecht te bewerken.
  Als je een getoogd spoor hebt uitgetekend en je hebt er een nodig onder een sparing, die je dus moet halveren, dan moet je een nieuwe toog maken.

  Kortom; graag wat meer bewerkingsmogelijkheden bij curved beams

  5 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  under review  ·  0 comments  ·  post&beam  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. Lijsten

  Bij het genereren van lijsten krijg je bij meerdere van identieke balken toch twee items op de lijst, 1 item met 1 onderdeel, en 1 item met de andere onderdelen.
  Nummers zijn gelijk, balk is exact gelijk.
  Dit is nogal verwarrend, graag deze bug er uithalen

  11 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. Check construction

  Als we bij het "BIMMEN" andere onderdelen zoals staal, vloeren, muren
  inladen als onderlegger

  - Moeten we eerst de aangeleverde IFC omzetten naar DWG, dat is
  vaak al een langdurige kwestie. Dit omdat we IFC niet gelijk als onderlegger
  kunnen gebruiken.

  - Dan moeten we de DWG als onderlegger instellen op de juist
  positie

  - Als we echter denken klaar te zijn moet we controleren of we
  clashes hebben t.o.v. de onderlegger, dit kan echter niet in ons model.

  - We moeten dan van het HSB een IFC exporteren en die inladen met
  de aangeleverde IFC-file van staal bijv. in…

  11 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  general  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
← Previous 1 3 4 5
 • Don't see your idea?

Feedback and Knowledge Base