hsbcad

 1. Markings are not shown in isometric draw

  Is there a possibility to show markings in the isometric draw on shop drowings

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  output  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. 3D-pdf

  Bij veel tekenpakketten kan je een 3D-pdf genereren/exporteren waarbij het geheel gedraaid kan worden.
  Ook kan er een doorsnede gemaakt en opgeschoven worden.
  Deze moet dan wel met Acrobat reader geopend worden.

  Een mooie uitbreiding voor de exporter.

  19 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  output  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. Maatvoering sparingen

  Het zou handig zijn om maatvoering die automatisch gegenereerd is handmatig en afzonderlijk te kunnen verschuiven in de layout. Nu komt het regelmatig voor dat de maatvoering van de onderste sparing door de bovenste sparing heen gaat. Dit is zeer onduidelijk.

  8 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  output  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. plaat optimalisatie

  Is het mogelijk om de platen gevisualiseerd te krijgen op een standaard plaat? Dus zodat je kunt zien hoe de platen verdeeld worden. En is het mogelijk om de optimalisatie te draaien voor schuine platen. Nu doet hij alleen rechte optimaliseren.

  3 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  output  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. Alignment in Viewport

  Vertical / Horizontal alignment measures offsets from the most protruding zone of the element, even if this zone is turned off in the viewport. It would be nice to have an option to measure offsets from the visible parts of the element only.

  6 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  output  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. Check uitgetrokken aantallen

  Is het mogelijk om per uittrekstaat een totaal aantal uitgetrokken items weer te geven? Door het optellen van de totalen van alle lijsten kun je dan checken of alles is meegenomen en dat er geen items dubbel worden uitgetrokken.
  Het totaal kun je vergelijken met het aantal dat wordt aangegeven bij de posnum-prefix.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  output  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. Header zaaglijst via Custom Drawing Properties (dwgprop)

  Beschikbaarheid van de Header gegevens in de
  pdf rapportages () en daarop de mogelijkheid deze te laten vullen met specifieke custom drawing properties (dwgprop).

  nu gebruiken wij de dwgprops en moeten wij er aan denken dat wanneer wij zaaglijsten gaan aanmaken ook de hsb-settings in vullen met de zelfde gegevens!...dit is dubbel. De hsbsettings gebruiken voor alles i.p.v. dwgprops is voor ons geen optie

  2 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  output  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. HSBOPTIMIZEREPORT: Stock to order op beamcode sorteren/splitsen

  HSBOPTIMIZEREPORT kan maar 1 tabel maken voor "stock to order". Graag zie ik de mogelijkheid om meerdere tabellen te kunnen maken op 1 export (en niet meerdere exports) o.b.v. beamcode e.d., of dat er in de tabel zelf gesplitst kan worden op beamcodes en deze er ook bij worden vermeld

  5 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  output  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. Automatic Layout Plotting (Element Automatic Plotting) Upgrades

  1. Save plotting options for each layout separately.
  Automatic layout plotting saves previously selected elements for each layout separately, so the next time you plot something there is no need to filter and select needed elements again. Suffix and Prefix is also saved.

  2. Suffixes.
  Suffix option will allow easier sorting of the PDF files in Windows Explorer.

  3. Filters.
  Filtering (not only sorting) the names, code, level, parts of the elements by wildcard will allow easier element selection for plotting. Filter as in Excel.

  4. Multiple layout plot.
  When the settings for each layout are saved (see p.1) there…

  11 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  3 comments  ·  output  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. 4 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  output  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. Ronding (diameter) + Tools bematen PDF rapportage

  Wij zien graag een verbetering m.b.t de maatvoering van drills.
  De ronding (diameter) wordt niet bemaat maar de segmenten van de "ronding".
  Of is dit met een bepaalde "instelling" in te regelen.

  12 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  output  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. Cnc Exporter: "Lege" pdf's niet aanmaken

  Wanneer je een groep hebt met allemaal vooraf bepaalde pdf's lijsten met specifieke instelling draait de groep gewoon alle lijsten. Ook wanneer 1 van die specifieke lijsten geen data bevat. Het zou mooi zijn dat je ergens kan instellen dat "lege" pdf's niet worden aangemaakt maar overgeslagen

  14 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  started  ·  0 comments  ·  output  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. Cnc Exporter: Optimize Sheetings

  per element. dit shiet niet erg op. voor een bestelling wil ik voor het gehele project of per levering. de optimalisatie moet dus ook over meerdere elementen te draaien zijn

  2 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  output  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. Totalen platen CNC exporter

  We hebben de hout- en platenlijsten ingeregeld via de CNC-exporter.
  Bij de platen hebben we wel de totaal m² per regel, maar niet het totaal van de regels opgeteld per plaatsoort.
  Dit missen we behoorlijk.

  8 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  output  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. CNC-exporter: pdf samenvoegen o.b.v. "Group"

  In een cnc-exporter group kunnen diverse pdf's in ondergebracht worden. Hetgeen ons een goede toevoeging leek is dat je voor de group een instelling kan kiezen die alle pdf's op volgorde/positie in de groep samenvoegt tot 1 pdf. bijvoobeeld dat balken recht-balken schuin-balken dubbel schuin en balken met keep in 1 pdf worden samengevoegd. nu moeten mij deze afzonderlijke lijsten nog weer met een additioneel programma samenvoegen tot in bestand

  7 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  output  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. CNC export afkortzaag

  Bij het genereren van zaagbestanden via de CNC-exporter moeten we eerst de TSL "HSB-Profile Code1" draaien om geprofileerde doorsnedes in de zaag te kunnen zien.

  Kan de code die achter die TSL zit ook aan de CNC-exporter gemaakt worden.
  Dat scheelt een handeling en het wordt ook niet vergeten.

  5 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  output  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. Cnc-exporter: Excel Export "HsbAlles"

  Een excel export o.b.v. de oude Access query "HsbAlles".

  2 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  2 comments  ·  output  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. Cnc-exporter: Extension Prompt "Convert Sheets into Beams"

  In de cnc-exporter werkt de extension prompt "Convert Sheets into Beams" alleen op Name. Ik moet hier meer filtermogelijkheden hebben. I.i.g. o.b.v. Material.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  2 comments  ·  output  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. Cnc-exporter: Filter op naam van een @(GroupLevel2)

  In de extension prompt heb ik geen mogelijkheid om op naam van en grouplevel2 te filteren. Extension "Element Filter" kan dit niet maar ik kan het ook niet met Filter Definities regelen.

  Ik wil namelijk met de cnc-exporter een excel lijsten van specifieke platen maken per level van een group. Dus alleen van platen van elementen in die grouplevel!

  ik kan alleen onderscheid maken met de "Element Filter" o.b.v. Walls of Floor/Roof. dit is mij niet specifiek genoeg omdat de grouplevels 2 niet die duidelijke onderscheid maken. er kan dus maar op 2 onderdelen gesplitst worden terwijl ik wel 5…

  3 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  planned  ·  0 comments  ·  output  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. Maatvoering Beams in pdf

  er komen nog al wat klachten m.b.t.. onduidelijke maatvoering bij balken (dubbel) schuin. zeker als er aardig trapsgewijs bemaat wordt. Zou het mogelijk zijn om in de settings een aanvulling in te bouwen die een spooreind (of begin) vergroot incl maatvoering. indien deze setting op true wordt gezet wordt deze als aanvulling bij de andere plaatjes van de balk geplaatst

  15 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  output  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
← Previous 1
 • Don't see your idea?

Feedback and Knowledge Base