hsbcad

 1. Cnc-exporter: Filter op naam van een @(GroupLevel2)

  In de extension prompt heb ik geen mogelijkheid om op naam van en grouplevel2 te filteren. Extension "Element Filter" kan dit niet maar ik kan het ook niet met Filter Definities regelen.

  Ik wil namelijk met de cnc-exporter een excel lijsten van specifieke platen maken per level van een group. Dus alleen van platen van elementen in die grouplevel!

  ik kan alleen onderscheid maken met de "Element Filter" o.b.v. Walls of Floor/Roof. dit is mij niet specifiek genoeg omdat de grouplevels 2 niet die duidelijke onderscheid maken. er kan dus maar op 2 onderdelen gesplitst worden terwijl ik wel 5…

  3 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  planned  ·  0 comments  ·  output  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 • Don't see your idea?

Feedback and Knowledge Base