How can we make hsbcad better...

Replicator | Cnc IFC export

Vooralsnog worden replicated elements niet geexporteerd naar IFC met de c-c exporter. ik zie dit graag wel. zo behoudt ik 1 tekening voor zowel productie (intern) als IFC (extern). nu moet de replicator tsl nog verwijderd worden en de tekening voorzien van andere naam opgeslagen worden

15 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Dimitry Okken shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Dimitry Okken commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    ook moeten ik e.e.a. kunnen exporteren zonder daarvoor het main element nodig te hebben. (was al eerder besproken)

Feedback and Knowledge Base