How can we make hsbcad better...

Totalen platen CNC exporter

We hebben de hout- en platenlijsten ingeregeld via de CNC-exporter.
Bij de platen hebben we wel de totaal m² per regel, maar niet het totaal van de regels opgeteld per plaatsoort.
Dit missen we behoorlijk.

8 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Jacob shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base