How can we make hsbcad better...

Cnc-exporter: Filter op naam van een @(GroupLevel2)

In de extension prompt heb ik geen mogelijkheid om op naam van en grouplevel2 te filteren. Extension "Element Filter" kan dit niet maar ik kan het ook niet met Filter Definities regelen.

Ik wil namelijk met de cnc-exporter een excel lijsten van specifieke platen maken per level van een group. Dus alleen van platen van elementen in die grouplevel!

ik kan alleen onderscheid maken met de "Element Filter" o.b.v. Walls of Floor/Roof. dit is mij niet specifiek genoeg omdat de grouplevels 2 niet die duidelijke onderscheid maken. er kan dus maar op 2 onderdelen gesplitst worden terwijl ik wel 5 levels van grouplevel2 kan hebben en dus 5 aparte lijsten/excelbestanden wil maken

3 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Dimitry Okken shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base