How can we make hsbcad better...

Maatvoering sparing in doorsneden + cross

Is het mogelijk om maatvoering en een cross van een sparing
in de doorsneden van het element te krijgen?
Bij het vooraanzicht lukt dit wel maar de zijkanten niet.

1 vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Willem Apeldoorn shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base