How can we make hsbcad better...

Check uitgetrokken aantallen

Is het mogelijk om per uittrekstaat een totaal aantal uitgetrokken items weer te geven? Door het optellen van de totalen van alle lijsten kun je dan checken of alles is meegenomen en dat er geen items dubbel worden uitgetrokken.
Het totaal kun je vergelijken met het aantal dat wordt aangegeven bij de posnum-prefix.

1 vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Johannes Velzel shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base