How can we make hsbcad better...

Tile Lath Distribution

Is het mogelijk om de code die je aan een panlatverdeling toekent tekstueel weer te geven bij de Section Beside (rode lijn).

Nu kan je niet terugvinden welke code je aan een bepaalde panlatverdeling hebt toegekend.

5 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Bert D'hondt shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

3 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base