hsbcad

 1. Is het mogelijk om de section A-B enz op een vast punt van het element te zetten.

  om de juiste doorsnede in beeld te krijgen moeten we elke keer de section verplaatsen.
  Het zou mooi zijn dat je dit kunt invoeren per element, nu staat dit volgens mij altijd in het hart van het element?!

  5 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  roof&floor  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. Tile Lath Distribution

  Is het mogelijk om de code die je aan een panlatverdeling toekent tekstueel weer te geven bij de Section Beside (rode lijn).

  Nu kan je niet terugvinden welke code je aan een bepaalde panlatverdeling hebt toegekend.

  7 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  3 comments  ·  roof&floor  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. R-lifting

  Is het mogelijk om bij zware elementen een extra hijklos toe te voegen of dat hij bij een bepaald gewicht een extra hijsklos aan beide zijde van het element plaatst.

  2 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  roof&floor  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. Ankers en muurplaten


  • Muurplaten plaatsen incl. koppeling naar houtlijst


  • Ankers plaatsen incl. koppeling naar lijst aantal


  • Positie van muurplaat en opdeling van de muurplaten incl. maatvoering


  • Bevestigingsmiddelen voor het anker


  7 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  started  ·  1 comment  ·  roof&floor  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. Tsl voor plaatsen van klossen boven de wanden

  Boven wanden die tussen de balklaag liggen worden klossen toegepast tbv bevestiging.
  Tsl die klossen plaats op een h.o.h maat, afmeting klossen invulbaar, o.k balklaag of b.k, beamcode invulbaar.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  roof&floor  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. R-Lifting

  De TSL R-lifting. Is die te koppelen met gewicht van het element. Wanneer een klein element onder dat gewicht zit dat hij geen hijsklossen krijgt?

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  under review  ·  3 comments  ·  roof&floor  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 • Don't see your idea?

Feedback and Knowledge Base