hsbcad

How can we make hsbcad better...

(thinking…)

Enter your idea and we'll search to see if someone has already suggested it.

If a similar idea already exists, you can support and comment on it.

If it doesn't exist, you can post your idea so others can support it.

Enter your idea and we'll search to see if someone has already suggested it.

 1. Uittrekstaat van Installation Point en Installation Tube (Elektra)

  Graag zouden wij het mogelijk zien om door middel van een Export. De getekende aantallen en soorten uit te trekken van onderstaande TSL's:
  - Installation Point
  - Installation Tube
  Mbt het zien van hoeveel en welke Elektra dozen en dergelijke zijn getekend.

  Wellicht is hier al een optie of manier voor waarop we dit kunnen uittrekken.
  In dat geval hoor ik graag hoe dat dan in zijn werk gaat.

  3 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  general  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. Werken uit een netwerk omgeving (VDI)

  We willen graag werken vanuit een netwerk omgeving (VDI).
  Zijn volgens ons een aantal grote voordelen.
  - Installatie op een centrale plek
  - Bedrijfsinstellingen centraal
  - Mogelijkheid tot thuis of op locatie te werken
  - Rekenkracht computer makkelijk op te schalen

  2 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  general  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. HSB_E-RecalculateSheetOrientation - meerdere materialen opgeven

  Het zou makkelijk zijn moest je meerdere materialen kunnen opgeven zodanig dat die in één Catalogus waarde kunnen worden opgeslagen.

  Het zou tevens ook handig zijn mocht er een extra optie zijn waar je een bepaalde zone kan opgeven i.p.v. het materiaal.

  3 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. extra info aan zijkanten van een plaat

  Aan de beplating willen we kunnen aangeven wat een zelfkant van een plaat is (afgewerkte zijkant, bijvoorbeeld een AK kant van een gipsplaat), de platenzaag moet deze info kunnen zien voor de optimalisatie. (en deze platen dan dus altijd aan die zijkant leggen bij de optimalisatie)
  Bij een wand met gipsplaten met een AK kant moet de machine namelijk weten of er aan de linkerkant of aan de rechterkant van een plaat de AK kant zit.
  De zelfde info zou ook beschikbaar moeten kunnen zijn bij OSB-platen of Underlayment met veer en groef, eventueel met een speling voor de machine…

  3 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. kleur bij aan of uitzetten van een groep of element groen maken i.p.v. geel

  Het zou veel duidelijker zijn dat de kleur geel bij het aan en uitzetten van een element of groep een donkerder kleur krijgt.
  bv. groen.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  general  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. plaat optimalisatie

  Is het mogelijk om de platen gevisualiseerd te krijgen op een standaard plaat? Dus zodat je kunt zien hoe de platen verdeeld worden. En is het mogelijk om de optimalisatie te draaien voor schuine platen. Nu doet hij alleen rechte optimaliseren.

  3 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  output  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. match properties

  Is het mogelijk om een match properties knop aan te maken zodat eigenschappen van hout- en plaatmateriaal afzonderlijk over te nemen zijn?

  2 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  post&beam  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. Divide elements

  Is het mogelijk om bij divide elements de volgorde van aan klikken belangrijk te maken voor de distribution side ? Dat hier mee bepaald kan worden of de distribution side R of L is en hiermee ook het type RO of LO. Wellicht is het zelfs mogelijk om dit uit te breiden met LB en RB door middel van de positie en volgorde van het selecteren voor het te vormen element dit in verhouding tot het geselecteerde referentievlak

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  general  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. problemen met zaagwerk:

  Wij hebben het volgende probleem, vanuit hsbcad maken we zaagstaten in pdf en ook hsbcad model maps zodat er machines aangestuurd kunnen worden. In dit geval de hundegger speedcut. Op de Hundegger worden de kopse zaagsnedes gedaan + eventuele kepen. Profielen worden nog gewoon geschaafd. Wij maken gebruik van de tsl om markeringen op balken te laten printen. Als je nu een balk ondersteboven op de machine legt, staan alle strepen er in spiegelbeeld op. Als je even niet oplet, ben je in de fabriek een spiegelbeeld element aan het maken (wat we al jaren niet doen).

  Mijn vraag is…

  4 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  general  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. Isolatie Elementen

  Om het gewicht van een elment te bepalen is het nodig om de isolatie te tekenen.
  Zou het ook kunnen om alleen aan te geven welke isolatie er in komt.
  En dat daarna het programma hier rekening mee houd.
  Door bij voorbeeld de lege ruimte tussen de sporen aan te merken als isolatie. Dus element zonder sparingen en sporen is isolatie volume.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  general  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. Select all objects which belong to group --> GROUPS

  In de hsbconsole zit onder de rechtermuisknop de optie Select all objects which belong to group. Echter als je het materiaal van meerdere elementen tegelijk wilt selecteren wordt deze optie grijs.

  Is het mogelijk dat deze optie ook beschikbaar wordt voor meerdere elementen tegelijk?

  3 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  general  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  In de nieuwe versie van hsbcad zit een classification optie, hiermee kun je filteren welke materialen je zichtbaar/ onzichtbaar wilt maken in de console

 12. Profile Code

  Wanneer we de TSL Profile Code gebruiken zet hij bij balken een letter neer. Kan er in deze TSL functie een uitbreiding komen zodat hij de bestaande letters van bestaande balken bewaart (keep excisting numbers bij nummering).

  Als er nu een extra balk komt en we gebruiken Profile code dan krijgt elke balk weer een ander letter.

  2 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  general  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. Alignment in Viewport

  Vertical / Horizontal alignment measures offsets from the most protruding zone of the element, even if this zone is turned off in the viewport. It would be nice to have an option to measure offsets from the visible parts of the element only.

  6 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  output  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. Check uitgetrokken aantallen

  Is het mogelijk om per uittrekstaat een totaal aantal uitgetrokken items weer te geven? Door het optellen van de totalen van alle lijsten kun je dan checken of alles is meegenomen en dat er geen items dubbel worden uitgetrokken.
  Het totaal kun je vergelijken met het aantal dat wordt aangegeven bij de posnum-prefix.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  output  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. 3D-pdf

  Bij veel tekenpakketten kan je een 3D-pdf genereren/exporteren waarbij het geheel gedraaid kan worden.
  Ook kan er een doorsnede gemaakt en opgeschoven worden.
  Deze moet dan wel met Acrobat reader geopend worden.

  Een mooie uitbreiding voor de exporter.

  19 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  output  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. Header zaaglijst via Custom Drawing Properties (dwgprop)

  Beschikbaarheid van de Header gegevens in de
  pdf rapportages () en daarop de mogelijkheid deze te laten vullen met specifieke custom drawing properties (dwgprop).

  nu gebruiken wij de dwgprops en moeten wij er aan denken dat wanneer wij zaaglijsten gaan aanmaken ook de hsb-settings in vullen met de zelfde gegevens!...dit is dubbel. De hsbsettings gebruiken voor alles i.p.v. dwgprops is voor ons geen optie

  2 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  output  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. HSB_ECORNER in TSL

  Is it possible to add a TSL command to get HSB_ECORNER (Stretch to corner configuration)?
  it could insert a tool HSB_ECORNER and user should describe only male and female beams i.e. addTool StretchToCorner (beam1, beam2)

  Now male beam can be easily stretched to female beam but female beam must be cut using vectors, points etc.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. DSP details

  Is het mogelijk om de kap- details vooraf in te vullen en op te slaan?

  4 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  general  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. Help developing

  Is trere introducion how can Autodesk MEP add contents to HSB dwg file or project, and how can manage final design a model what is started /based on HSB cad arcitetctural content and later added MEP contents?
  Have you some tutorial materials to share?

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  3 comments  ·  general  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. Update hsbWall Catalog based openings

  If you change values of the hsbWall opening in the catalog and save it with the same name, openings are not updated automatically and you have to edit each opening separatelly. It would be great to have a possibility to update all catalog based doors and windows at once according to the new values from the catalog. Thank you.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  wall  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 • Don't see your idea?

hsbcad

Feedback and Knowledge Base