hsbcad

How can we make hsbcad better...

(thinking…)

Enter your idea and we'll search to see if someone has already suggested it.

If a similar idea already exists, you can support and comment on it.

If it doesn't exist, you can post your idea so others can support it.

Enter your idea and we'll search to see if someone has already suggested it.

 1. HSBOPTIMIZEREPORT: Stock to order op beamcode sorteren/splitsen

  HSBOPTIMIZEREPORT kan maar 1 tabel maken voor "stock to order". Graag zie ik de mogelijkheid om meerdere tabellen te kunnen maken op 1 export (en niet meerdere exports) o.b.v. beamcode e.d., of dat er in de tabel zelf gesplitst kan worden op beamcodes en deze er ook bij worden vermeld

  5 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  output  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. Change the Description for the catalog based opening

  We could use the openings' catalog more often if we could change the description of the each opening separately without deselecting the "catalog based" option. Similar openings often have unique names, that must be written into the description.

  2 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  wall  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. Aantal stuks CNC Export

  graag zouden wij zien dat wij per product wat we tekenen ook per aantal kunnen exporteren.
  We maken nu 1 tekening maar willen deze 50x produceren.
  Nu moeten we elk onderdeel handmatig verveelvoudigen.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. Materiaal definitie onder sparingen in wanden

  Wanneer je een element hebt met een sparing er in, geeft hij aan de stijlen onder de sparing geen materiaal definitie mee. Het zou mooi zijn als dit aangepast word. Nu moet dit steeds handmatig gebeuren.

  4 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  wall  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. Automatic Layout Plotting (Element Automatic Plotting) Upgrades

  1. Save plotting options for each layout separately.
  Automatic layout plotting saves previously selected elements for each layout separately, so the next time you plot something there is no need to filter and select needed elements again. Suffix and Prefix is also saved.

  2. Suffixes.
  Suffix option will allow easier sorting of the PDF files in Windows Explorer.

  3. Filters.
  Filtering (not only sorting) the names, code, level, parts of the elements by wildcard will allow easier element selection for plotting. Filter as in Excel.

  4. Multiple layout plot.
  When the settings for each layout are saved (see p.1) there…

  11 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  3 comments  ·  output  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. Sheeting catalog bij kappen

  Het zou wel makkelijk zijn als bij het toekennen van de parameters voor de kappen (Set roof element Description) de sheeting catalog beschikbaar zou zijn zoals bij wanden. Nu kunnen we bijvoorbeeld geen kleur van een plaat kiezen.

  10 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  general  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. 4 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  output  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. Multiple instances of a hsbWALL / hsbPANEL

  Make a possibility to have copies of the same wall/panel with different names or the same name, so that if one is edited then others are changed automatically. This feature is essential for the modular buildings, where apartments are very similar to each other.

  2 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  wall  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. HSB - Productiondetails

  Bij de tsl hsb-productiondetails de optie om de description 90 graden te kunnen draaien. Eventueel ook een grippoint.

  5 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. Ronding (diameter) + Tools bematen PDF rapportage

  Wij zien graag een verbetering m.b.t de maatvoering van drills.
  De ronding (diameter) wordt niet bemaat maar de segmenten van de "ronding".
  Of is dit met een bepaalde "instelling" in te regelen.

  12 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  output  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. Codes

  Bij een project komt in de gegenereerde lijsten 3 keer code "W" voor
  1x bij hz 38x140 haaks
  1x bij 38x151 met 1 lange zijde 15gr schuin
  1x bij 38x235 met 1 lange zijde 40gr schuin
  Dat is op zich al niet juist....
  Maar in het houtoverzicht met de grote doorsnedes komt "W" maar 1 keer voor.
  Deze bug gaarne oplossen

  5 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. Cnc Exporter: "Lege" pdf's niet aanmaken

  Wanneer je een groep hebt met allemaal vooraf bepaalde pdf's lijsten met specifieke instelling draait de groep gewoon alle lijsten. Ook wanneer 1 van die specifieke lijsten geen data bevat. Het zou mooi zijn dat je ergens kan instellen dat "lege" pdf's niet worden aangemaakt maar overgeslagen

  14 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  started  ·  0 comments  ·  output  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. Cnc Exporter: Optimize Sheetings

  per element. dit shiet niet erg op. voor een bestelling wil ik voor het gehele project of per levering. de optimalisatie moet dus ook over meerdere elementen te draaien zijn

  2 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  output  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. Peilmaat bij blockings

  Bij het gebruik van blockings heb je altijd een peilmaat waar die moet komen, nu moet je dat bij elke situatie opnieuw omrekenen vanuit onderkant element.
  Het zou mooi zijn als de peilmaat mede (of-of) op te geven is bij de hoogte van de blockings.

  6 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  wall  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. Totalen platen CNC exporter

  We hebben de hout- en platenlijsten ingeregeld via de CNC-exporter.
  Bij de platen hebben we wel de totaal m² per regel, maar niet het totaal van de regels opgeteld per plaatsoort.
  Dit missen we behoorlijk.

  8 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  output  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. CNC-exporter: pdf samenvoegen o.b.v. "Group"

  In een cnc-exporter group kunnen diverse pdf's in ondergebracht worden. Hetgeen ons een goede toevoeging leek is dat je voor de group een instelling kan kiezen die alle pdf's op volgorde/positie in de groep samenvoegt tot 1 pdf. bijvoobeeld dat balken recht-balken schuin-balken dubbel schuin en balken met keep in 1 pdf worden samengevoegd. nu moeten mij deze afzonderlijke lijsten nog weer met een additioneel programma samenvoegen tot in bestand

  7 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  output  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. CNC export afkortzaag

  Bij het genereren van zaagbestanden via de CNC-exporter moeten we eerst de TSL "HSB-Profile Code1" draaien om geprofileerde doorsnedes in de zaag te kunnen zien.

  Kan de code die achter die TSL zit ook aan de CNC-exporter gemaakt worden.
  Dat scheelt een handeling en het wordt ook niet vergeten.

  5 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  output  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. Cnc-exporter: Excel Export "HsbAlles"

  Een excel export o.b.v. de oude Access query "HsbAlles".

  2 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  2 comments  ·  output  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. Cnc-exporter: Extension Prompt "Convert Sheets into Beams"

  In de cnc-exporter werkt de extension prompt "Convert Sheets into Beams" alleen op Name. Ik moet hier meer filtermogelijkheden hebben. I.i.g. o.b.v. Material.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  2 comments  ·  output  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. Cnc-exporter: Filter op naam van een @(GroupLevel2)

  In de extension prompt heb ik geen mogelijkheid om op naam van en grouplevel2 te filteren. Extension "Element Filter" kan dit niet maar ik kan het ook niet met Filter Definities regelen.

  Ik wil namelijk met de cnc-exporter een excel lijsten van specifieke platen maken per level van een group. Dus alleen van platen van elementen in die grouplevel!

  ik kan alleen onderscheid maken met de "Element Filter" o.b.v. Walls of Floor/Roof. dit is mij niet specifiek genoeg omdat de grouplevels 2 niet die duidelijke onderscheid maken. er kan dus maar op 2 onderdelen gesplitst worden terwijl ik wel 5…

  3 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  planned  ·  0 comments  ·  output  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 • Don't see your idea?

hsbcad

Feedback and Knowledge Base