AutoCad crash after installing Acrobat Pro*

Issue:

Error van Acad.exe na installatie door issue Acrobat Pro

Adobe Acrobat
For Adobe Acrobat 9, rename the following DLL files:
C:\Windows\System32\acapture64.dll
C:\Windows\SysWOW64\acapture32.dll
beide bestanden hernoemd met een extra a ervoor !!
Ik weet niet of Acrobat nog volledig werkt ? Acrobat geeft een error op een beschadigde plugin maar functioneert nog wel.

See Also:

http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/The-application-was-unable-to-start-correctly-0xc0000142.html

Feedback and Knowledge Base