Importeer IFC in hsbcad | nl

Importeer IFC in hsbcadIn dit document wordt duidelijk gemaakt hoe je een IFC importeert naar hsbcad en deze kunt gebruiken om een project uit te werken.

We hebben dit gedaan aan de hand van een voorbeeld project. Om dit project uit te werken hebben we een workflow opgesteld. We zien deze workflow als een werkbare manier om met ifc om te gaan binnen hsbcad. .


Workflow

Stap 1: Importeren van het IFC bestand
Stap 2: Dak elementen 
Stap 3: Wand elementen 
Stap 4: Groeperen van de elementen 
Stap 5: hsb wand element toevoegen 
Stap 6: hsb roof element toevoegen 


Stap 1: Importeren van het IFC bestand. 

(Back to Top)

Type in de "command bar": “ifcimport” en klik vervolgens op enter.
Of ga naar de "grote A" en klik op "open ifc".


  • Om je IFC bestand te importeren klik je op browse, en zoek je het desbetreffende IFC bestand op.
  • Create project: Maakt een Autocad architecture project aan. 
  • Create drawings named: Creëert de naam aan van het opgeslagen dwg. tekening 
  • Create drawing from template:
Beste is om een standaard Autocad architecture template te gebruiken. Soms geeft een andere template nog wel eens errors.Binnen het te importeren (Options knop) IFC bestand kun je ook aangeven welke objecten geïmporteerd moet gaan worden.
Bij de duplicate style heb je de keuze uit:
  • Create new style with unique name dit betekent dat elk element gecreerd wordt een unieke naam krijgt, waarbij de functie select simular niet gaat werken. 
  • Use the first style encountered with the same name dit betekent dat de elementen dezelfde naam behouden als de geïmporteerde bestand.Als je de instellingen vervolgens hebt ingesteld dan klik je op “OK

Hier zie je de voortgang van de IFC import.Tijdens de import worden er binnen het project allemaal XREFS gecreëerd, dit houdt in dat er op de achtergrond per bouwlaag een dwg. tekening wordt gecreëerd.
Van elke ifcbuildingSite, ifcBuilding, ifcBuildingStorey.

Vervolgens kun je kiezen of je de gecreëerde hoofdtekening (waarin alle XREF'S staan) wilt openen.Hier is de hoofdtekening geopend.
Stap 2: Dak elementen

(Back to Top)

De hoofdtekening met de Xref's is geopend.

Afhankelijk van hoe je wilt werken, je kunt namelijk in 1 tekening de tekening Bind --> Insert of  je kunt het per verdieping doen Bind --> Insert.

Om de tekening te kunnen bewerken zijn de volgende stappen nodig:
1. Selecteer het onderdeel in het model.
2. Klik op de rechter muisknop en klik op Bind --> Insert.De Xref die je ge-insert hebt wordt een block reference (zie je properties bar), nu kun je het model nog niet bewerken.Hierbij moet je het element een aantal keren Exploderen, dit doe je door het “Explode” commando uit te voeren.Na de 1e keer exploderen zie je in de properties bar dat het element veranderd van een “Block Reference” naar een “Roof Slab
(Het kan ook zijn dat je een aantal keren moet exploderen, je moet net zolang exploderen tot je een “Mass Element” krijgt of een “Roof Slab”)
Dat is afhankelijk van hoe het object in de ifc is opgebouwd.
Het Mass Element of Roof Slab kunnen we later omzetten naar een Solid om er een roofplane van te maken.
Stap 3: Wand elementen

(Back to Top)

Om de tekening te kunnen bewerken zijn de volgende stappen nodig:
1. Selecteer het onderdeel in het model
2. Klik op de rechter muisknop en klik op Bind --> InsertDe Xref die je ge-insert hebt wordt een Block Reference (zie je properties bar), nu kun je het model nog niet bewerken.Hierbij moet je het element een aantal keren Exploderen, dit doe je door “Explode” in te type in de command bar.Na de 1e keer exploderen zie je in de properties bar dat het element veranderd van een “Block Reference” naar een “Wall
 (Het kan ook zijn dat je een aantal keren moet exploderen, je moet net zolang exploderen tot je een “Wall” krijgt)
 Dat is afhankelijk van hoe het object in de ifc is opgebouwd. De wall kan gebruikt worden om hsbcad data aan te koppelen.
Stap 4: Groeperen van de elementen

(Back to Top)

Om makkelijker te kunnen werken met het model kunnen we de verschillende onderdelen van het ifc model indelen in groepen.
In de “hsbconsole” kun je groepen aanmaken.

Om de elementen toe te kunnen voegen aan de groepen kun je met behulp van Select “Similar” een hele reeks in 1 keer selecteren
(alle elementen met dezelfde style worden dan geselecteerd)
dit doe je door als eerst het element aan te klikken en vervolgens onder het rechtermuisknop menu "select similar" te selecteren 


Hier zie je dus dat alle elementen die onder dezelfde naam vallen geselecteerd zijn.Om de selectie toe te kunnen voegen aan de groep ga je naar de groep “wall” vervolgens rechter muisklik en kies je voor “Add object to one group exclusively
Dit betekent dat de elementen maar in 1 groep zitten.Dit doe je hetzelfde bij de overige elementen.
 


Nu zie dat alle lampen uit zijn, dus de daken en de wanden weg zijn. Je ziet nu alleen dat de vloer nog zichtbaar is, dit komt omdat de vloer niet aan een groep is verbonden.
De witte lijnen zijn de openingen die in de wanden aanwezig is. De openingen kunnen ramen, deuren of andere openingen zijn.
Stap 5: hsb wand elementen toevoegen

(Back to Top)

Om een hsb element te kunnen koppelen aan een wand doe je als volgt:
Om alle wanden in 1 keer te selecteren kun je dat doen via "select similar", maar ook via de "hsbconsole".
Ga naar de groep klik op de rechter muisknop en kies vervolgens voor “Select all objects which belong to Group
Als dat gedaan is en alle wanden zijn geselecteerd ga je vervolgens naar een wand en klik je met de rechter muisknop op de wand.En kies dan voor “Add hsbcad dataVervolgens krijg je de keuze om je wand te kiezen.
We nemen als voorbeeld de "hsbWall 134.0 mm". 
Daarna krijg je dit scherm in beeld en hier kun je de wand nog aanpassen als dat nodig is.Nu zijn de wanden voorzien van hsbdata en kunnen worden gegenereerd.Je kunt de Solid representation van de wand hide in de settings van de console.Nu staan er als het ware twee wanden over elkaar heen, om de IFC wand uit te zetten kun je in de "hsbconsole" in de tab “Settings” er voor kiezen om de wanden te hiden.Hier zie je dat de wanden gegenereerd zijn.
Stap 6: hsb roof element toevoegen

(Back to Top)

Nu gaan we over op de daken. We hebben een dak als voorbeeld gekozen, maar hetzelfde geldt natuurlijk voor het omzetten van vloeren.
Als eerst maak je een nieuwe groep aan in de hoofdmap, in het voorbeeld “hsb element” als house group en “Roof” als level group
Vervolgens selecteer je alle dak elementen door in de Groep “ifc” en rechter muisknop op “Roof” vervolgens “Select all objects which belong to Group”.
Alle dak elementen zijn dus geselecteerd.

De volgende stap is dat je de elementen moet converteren naar een 3D solid, dit doe je in de met het commando “convertto3Dsolids” en kies vervolgens of je de originele objecten wilt behouden In het voorbeeld hebben we voor yes gekozen.

  

Nadat je op yes hebt geklikt worden de dak elementen een 3D Solid Nu kun je nog geen hsb elementen generen, hierbij moet je nog 1 handeling verrichten.
Selecteer alle dak elementen zoals boven is aangegeven “Select all objects which belong to GroupAls alle elementen zijn geselecteerd dan ga je naar de tab “hsbplanes En kies vervolgens voor de commando "Solid to Roof"Nu zie je dat het dak omgezet is in “hsbcad roofplaneZowel de bovenkant als de onderkant van de 3d solid is omgezet in Roofplanes.
Om een overzichtelijk structuur aan te houden kunnen we deze hsbcad roofplanes ook verdelen in groepen.
Deze zetten we onder de hoofdmap hsb element.
De onderste hsbcad Roofplane noemen we hsb Roofplane A,
en de onderste noemen we hsbcad Roofplane B
  

Nu is het overzichtelijk geworden doordat je roofplanes die je niet nodig hebt uit kunt zetten. 
Om vervolgens de dak elementen te genereren moet je er eerst voor zorgen dat je in de sub groep zit “Roof” want hier worden tot slot al je hsb elementen automatisch geplaatst.

Vanaf nu kun je elementen verdelen en de hsb data koppelen

Vervolgens krijg je dit scherm voor je en kies je bij “Construction catalog” je gewenste dak element. Hiervoor kiezen we voor het gemak “hsb Roof 253mmNadat je dat hebt gedaan maak je weer een grote selectie op de sub groep “Roof
Als al je dak elementen zijn geselecteerd dan klik je met de rechter muisknop en kies je voor “GenerateDit doe je bij alle vlakken

Nu de dak en wand elementen gecreëerd zijn zie je dat bij de top gevels de wanden nog steeds recht zijn terwijl je die met de kap mee wil laten lopen.
Doordat te creëren moet je de wand selecteren waar het om gaat (klik hiervoor op de pijl)Als je dat hebt gedaan dan kun je in de properties bar een roof code meegeven, dit houdt in dat het element niet hoger gaat dan de hsbcad Roofplane.
Je weet namelijk dat de hsbcad Roofplane de code B heeft. (deze heb je in een aantal stappen geleden gedaan). 
Vervolgens genereer je de wand weer opnieuw en je ziet dat de wand met het dak mee loopt.

  
Feedback and Knowledge Base