Error bij ifc import | nl

Fatal error tijdens ifc Import 


Deze error is inmiddels opgelost in Autocad 2017, echter in Autocad 2016 kan deze fout nog voor komen.

Het kan voorkomen dat je tijdens het laden van een IFC een error krijgt, waarbij hsbcad zich afsluit.


Hierbij moet je eerst een IFC bestand inladen dat een “Edit Profile” heeft.Waarnaar je vervolgens wel het IFC in kunt gaan laden.

Eigenlijk 2 mogelijkheden waarbij je een error krijgt:

1. Fatal error door de vorm van het object.
    a. Oplossing hiervoor kan zijn om een tekening in te laden dat een Edit profile heeft.
        in Revit kun je namelijk de wand handmatig bewerken, dit wordt "Edit profile" genoemd.
    b.  Of je kunt Autocad architecture zonder hsb te starten.


 
2. Error wanneer er al een dwl aanwezig is in de geselecteerde map (door een eerdere fatal error.)
    a. Op te lossen door deze dwl en dwg te verwijderen uit de locatie waar de nieuwe dwg moet worden opgeslagen

Feedback and Knowledge Base